Hoe zet je in op de kracht van diversiteit?

Foto:

Inholland wil inzetten op de kracht van diversiteit. Dat is actueel en urgent, maar weten we wel voldoende over hóe we dat als hogeschool kunnen doen? Bijvoorbeeld: Hoe kunnen we studenten zo leren omgaan met diversiteit dat zij toegerust worden om diversiteit (in al zijn vormen) als kracht in te zetten

 

De onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken draagt met praktijkonderzoek bij aan kennisontwikkeling en -verspreiding. Het team van lector De Jong neemt het onderwijsproces van Inholland onder de loep om kansen en knelpunten rond diversiteit te vinden en de opleidingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van diversiteitsbeleid. Daarnaast wil de onderzoeksgroep helpen bij het creëren van netwerken om stage-, afstudeer- of werkplekken te vinden voor studenten mét – en zonder een migratieachtergrond. Ook de professionalisering van docenten op het gebied van diversiteit is een speerpunt voor De Jong.

Voor onderwijs en werkveld

Vanuit haar onderzoekslijn werkt lector Machteld de Jong samen met studenten, docentonderzoekers, organisaties en instellingen aan diverse projecten. Samen met het werkveld wordt gekeken hoe er binnen bedrijven wordt gedacht over thema’s zoals diversiteit op de werkvloer en discriminatie. Ook de oprichting van een landelijk diversiteitsplatform behoort tot de initiatieven van de onderzoekslijn.

Samenwerken met Diversiteitsvraagstukken

De onderzoeksgroep Diversiteitsvraagstukken heeft contact met overheid, bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met diversiteitsvraagstukken. Samenwerking is gericht op de vragen die leven buiten Inholland, waarbij de onderzoeksgroep als kennispartner kan samenwerken op de thema’s binding, religie, identity politics en sociaaleconomische situatie. Samen met het werkveld wordt bijvoorbeeld in een Community of Practise gekeken hoe er binnen bedrijven wordt gedacht over thema’s zoals diversiteit op de werkvloer en discriminatie. Ook de oprichting van een landelijk diversiteitsplatform behoort tot de initiatieven van de onderzoeksgroep.