Geen extra detailhandel op bedrijventerrein 

Foto: Joost Leufkens

Tijdens de coronacrisis zijn er creatieve ondernemers die zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijf draaiende te houden. Daarbij geldt wel dat de mogelijkheid om op een bedrijventerrein direct aan consumenten te leveren niet zonder meer is toegestaan. De gemeente wil daar nu ook geen uitzondering voor maken, omdat dat ten koste zou gaan van de reguliere detailhandel die het ook al moeilijk heeft.

Afhankelijk van het geldende bestemmingsplan op een bedrijventerrein zijn er wel mogelijkheden voor ondergeschikte vormen van detailhandel. Dan gaat het bijvoorbeeld om een webwinkel met bestellen per mail en afhaalmogelijkheid of om goederen die ter plaatse worden gemaakt, waarbij de verkoop ondergeschikt is. Voor nadere info is het team Vergunningen van de gemeente te benaderen.

Reacties