Meer sociale huurwoningen Diemen

Foto:

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeente Diemen hebben voor de periode  2020 – 2023 nieuwe prestatie afspraken gemaakt. Samen gaan de corporaties 425 nieuwe sociale huurwoningen bouwen. De corporaties mogen in 2020 de huursom met 0,5% boven inflatie verhogen, maar ontzien de groep sociale huurders bij een huur hoger dan de liberalisatiegrens. Verder investeren de partijen in sterke wijken, waarbij zij bewonersinitiatieven gaan stimuleren.

De ambitie is om in totaal 425 nieuwe sociale huurwoningen op te leveren in de periode 2020 – 2023. In deze periode worden er geen sociale huurwoningen verkocht. Vanwege de investeringsopgave mogen de corporaties de huursom in 2020 met 0,5% boven inflatie laten stijgen. Onderzoek naar de betaalbaarheid in Diemen moet uitwijzen of de corporaties in de jaren 2021 t/m 2023 de huursom met 1% boven inflatie mogen verhogen. Daarnaast zullen de corporaties in 2020 geen inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen bij huren boven de liberalisatiegrens (€ 737,19).

Reacties