Update coronacrisis 15 april 2020, 16:00 uur

Foto:

Er zijn de afgelopen periode veel maatregelen genomen in het kader van de aanpak van de coronacrisis. Die maatregelen betekenen ook veel voor Diemen. Kijk voor een actueel overzicht van de maatregelen op de website van www.rijksoverheid.nl.

 

Paasweekend goed verlopen

De meeste mensen hebben zich ook in Diemen tijdens het Paasweekeinde goed aan de corona regels gehouden. Toch was het soms nodig op te treden. In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zijn in totaal 212 boetes uitgedeeld. De corona maatregelen zijn nodig om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en de situatie in ziekenhuizen en verpleeghuizen beheersbaar te houden.

De nadrukkelijke oproep was vooraf gedaan om in het Paasweekend thuis te blijven. Even naar buiten in de eigen buurt mag, maar de oproep om drukke plekken te vermijden en altijd 1,5 meter afstand te houden, blijft – ook nu nog – staan. Ook urenlange picknicks in de parken zijn niet te bedoeling. Dit om de parken beschikbaar te houden voor het ommetje in de buurt voor mensen zonder balkon, tuin of dakterras. De meeste inwoners van de regio, en dus ook in Diemen, hielden zich – net als in het hele land- overigens goed aan de strenge regels. Na een waarschuwing van handhavers of politie luisteren mensen meestal alsnog.

Gedragslijn voor studenten

De maatregel om 1,5 meter afstand te houden geldt voor iedereen, behalve voor mensen die samen een huishouden delen. De maatregelen tegen groepsvorming gelden wel voor iedereen. Over de manier waarop dat uitpakt voor studenten die samen in een studentenhuis wonen, zijn door de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland afspraken gemaakt.

Zolang studenten binnen zijn of op eigen terras, geldt dat ze één huishouden vormen. Het blijft overigens ook dan raadzaam om afstand te houden en als iemand gezondheidsklachten heeft, die op corona kunnen duiden, is het aan te raden gemeenschappelijke ruimten te vermijden. Ook de bezoekregels, met de beperking van het aantal bezoekers tot drie, zijn gewoon van toepassing. Zodra studenten buiten zijn, geldt de noodverordening en kan opgetreden worden. Daar moeten studenten dus ook 1,5 meter afstand houden, ook als ze huisgenoten zijn. Samenkomsten zijn en blijven bovendien sowieso verboden. Als samenkomsten binnen de woning tot overlast leiden, kan uiteraard opgetreden worden net als in andere gevallen van overlast.
Via onderwijsinstellingen en de studentenorganisaties zal de informatie over de coronamaatregelen worden versp

Reacties