Raadsvoorstel herziening erfpachtstelsel

Foto:

Eind januari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het aanbieden van het raadsvoorstel voor herziening van het erfpachtstelsel van de gemeente Diemen aan de gemeenteraad.

Data behandeling voorstel

  • 12 Maart in de informatieve raadsvergadering
  • 26 Maart in de gemeenteraadsvergadering

Het is alleen mogelijk om tijdens informatieve raadsvergaderingen in te spreken. U wordt in dat geval verzocht zich uiterlijk direct voor aanvang van de vergadering bij de griffier te melden. Maar u kunt zich
ook van te voren aanmelden bij de griffier via het versturen van een bericht aan de [email protected]. Vermeld uw naam en als onderwerp “herziening erfpachtstelsel”.

Reacties