Brede samenwerking tegen woonfraude en ondermijning

Foto:

De gemeente Diemen, netwerkbeheerder Liander, particuliere verhuurders, woningbouwcorporaties, de makelaarsvereniging en de politie hebben deze maand het nieuwe convenant ‘Doorzon’ ondertekend.

Hiermee hebben de partijen afgesproken intensiever samen te werken in de aanpak van woonfraude en ondermijnende criminaliteit in Diemen.

De zestien partijen die het convenant hebben ondertekend zien dat woonfraude en ondermijning de veiligheid en leefbaarheid in de wijken aantasten. Er is sprake van woonfraude als een woning onrechtmatig wordt bewoond of doorverhuurd of onrechtmatig gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor pensionvorming, prostitutie, drugsverkoop of hennepteelt.

Burgemeester Erik Boog is zeer tevreden met de nieuwe afspraken en de intensievere samenwerking: “De convenant partijen hebben afgesproken dat ze elkaar sneller informeren als er woonfraude of andere criminele activiteiten worden gesignaleerd. Daarnaast zal bij controles, overlast of misstanden informatie beter en zorgvuldig gedeeld worden, zodat iedere partner vanuit de eigen bevoegdheid effectief kan optreden. Tenslotte gaan de partijen ook intensiever samenwerken in de uitvoering, bijvoorbeeld bij adrescontroles. Samen maken wij daarmee een vuist tegen misbruik van woningen en criminaliteit in Diemen.”

Sinds 2008 waren er al afspraken op dit gebied. Door nieuwe ontwikkelingen en ervaringen die zijn opgedaan tijdens de Diemense aanpak ‘Scheerlicht’ is het convenant uitgebreid met een gezamenlijke aanpak van woonfraude en ondermijnende criminaliteit en is ook een groot aantal particuliere verhuurders aangesloten bij het convenant Doorzon. Daarnaast is het convenant aangepast aan recente privacywetgeving.

Reacties